Hjälp till att öka trafiksäkerheten
NTF Skåne spindeln i nätet för att sprida kunskap

NTF Skåne vill öka människors insikt om trafiksäkerhetens betydelse. De arbetar för att öka folkhälsan genom att skapa opinion för rätten till trygghet och säker trafik.
NTF Skåne är en del av den nationella, ideella organisationen NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) som grundades 1934. De fungerar som en länk mellan enskilda människor och företag samt hjälper människor att ställa krav på en säkrare trafikmiljö.
Organisationen har utvecklats genom åren, från att ursprungligen har varit en lärar- och riksorganisation, till att idag fungera som en konsumentorganisation. NTF Skåne har ett nätverk och fungerar som en paraplyorganisation. Under det paraplyet finnes ett antal medlemorganisationer som spänner över ett vitt fält; Motormännen, MHF, Cykelfrämjandet, Trafik- och Polioskadade samt många av försvarets motororganisationer för att nämna några.
– I dagsläget försöker vi samordna hela det här spektrat och stå för ett helhetsperspektiv, säger Anders Ericsson på NTF Skåne. Genom den här medlemsorganisationen kan vi också gå ut direkt till allmänheten.
För att nämna ett exempel arbetar de med MHF (Motorförarnas Helnykterhets-Förbund) vars ungdomsdel sysslar mycket med information till ungdomar och föräldrarföreningar. Det andra området NTF Skåne arbetar med i nätverket är trafiksäkra transporter. – Där tittar vi på säkerheten på allmänkommunikation. Hur man utarbetar säkerhetspolicy vid upphandlingar av skolskjutsar och dylikt.

Arbetar med opinionsfrågor
NTF Skåne är också engagerade i opinionsfrågor där de fungerar som stöd och bollplank åt den lokala opinionen. De grupperna uppstår ofta i villaområden, byar eller stadsdelar där man tycker att trafiken går för snabbt fram på gatorna. NTF Skåne lokalt fungerar som en kommunikationsplattform. De har precis sjösatt ett pilotprojekt för Svedala kommun på sin hemsida. Där går de gemensamt ut med information för rikssäkerhet, och fungerar även som ett håv, för att fånga upp de reaktioner som kommer från de enskilda medborgarna. Hemsidan har en hög besöksfrekvens. Det här är ett sätt att arbeta förebyggande samt att föra ut information och hjälpa både kommun och konsument på ett vettigt sätt. Dessutom arbetar de med nationell konsumentupplysning. Här har NTF Skåne ett gratisnummer man kan ringa och man vill ha hjälp med hur man monterar en barnstol, väljer cykelhjälm, bildäck eller dylikt.
– All den kunskapen är kostnadsfri och en av vår viktigaste uppgifter. Mer information finns på deras hemsida där det också går att blir medlem, förutom kontinuerlig information erbjuds också möjlighet till utbildningar. En billig försäkring för framtiden.

NTF Skåne

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-294960
Fax: 040-294860


Email:
anders.ericsson@ntf.se

Adress:
NTF Skåne
Fredriksbergsgatan 7
21211 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN